Značka: Ochrana údajov

Ochrana údajov

Od sladek

Ochrana osobných údajov   Článok 1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa Radovan Gunár-SHOPGSM, P.O.BOX 4, Trenčín, 911 05 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom…