Značka: Reklamácie

Reklamácie

Od sladek

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie…